top of page
Fotograf_beate_willumsen_farge_AdobeRGB_
Renée Ramsey

Eier av Yoga Sweets

Til daglig er jeg å finne i mitt Yoga Vibes studio

 Malmskrivergården  

1337 Sandvika.

 Jeg holder i tillegg kurs, i foreninger, skoler,

privat og ved bedrifter.

 

Jeg er blant mye annet utdannet med og i:  Medisinsk grunnkurs, massørNMF, Medical massør,

YogaTeatcher fra WP tempel i Bankok, MediYoga instruktør, Holistic Pulsing teacher

HotWaterYoga teatcher, Coach i stress/utbrenthet, Breth Masters og Energi/ColorCoach.

 

             Yoga har ført meg ut i verden over mange kontinenter i kurs og utdanning på så mange plan.

 

Yoga forandret mitt syn på livet, ga meg ro og klarhet, energi og pågangsmot den gangen i 1994,

 da jeg nærmest tilfeldig tok mitt 1. Yogakurs, og min verden ble dypt beriket spirituelt.

Den dag i dag tror jeg ikke lenger på tilfeldigheter, spillet

 Den forsvunne diamant,

har for meg uendelig mange dimensjoner.

 

Kunnskap om vår kropp, vår sjel og vårt sinn, har båret meg gjennom livets dype daler,

men også gitt meg høye tinder, magi, overblikk og krefter for personlige hendelser, krav og valg.

Livet har så mange fasetter, og med Yogaens verktøy parat, er hverdagen en fest.

 

Jeg elsker det vare, myke og forsiktige. Jeg elsker det røffe, tøffe og utfordrende.

Livets polariteter Yin og Yang.

Størst er ydmykheten jeg kjenner over å få møte, formidle og utforske livet sammen med alle dere fantastiske sjeler her på jorden. 

 

Min visjon 

 

Er at du skal føle deg trygg, ivaretatt og sett i timene. At du opplever Yoga som spennende, transformerende , berikende og genuint. 

 

Kreativitet, skaperglede og en stor dose livsmot kjenner jeg på daglig.

Kraften som  er vekket, styrken og kjærlighets magien i skapelses prosessen,

 takker jeg Yoga og Breth Masters for.

 

Namaste

bottom of page